1η τελική παράδοση: ζητούμενα της παρουσίασης

Η πρώτη τελική παράδοση αφορά στην τελική πρόταση των ομάδων για την οργάνωση και τον σχεδιασμό του σχολείου.

 

Κάθε ομάδα θα κάνει παρουσίαση 7 λεπτών (οργανώστε το τι θα πείτε και κάντε πρόβα!) στην οποία θα αναλύσει τα προβλήματα που διακρίνονται στον υφιστάμενο χώρο, τους στόχους της προτεινόμενης μελέτης και την κεντρική ιδέα της πρότασης. Στην συνέχεια θα αναλυθούν η λογική οργάνωσης του συνολικού και των επιμέρους χώρων (κυκλοφορίες, διατάξεις οργάνωσης, κτλ.), οι συνθετικές ενέργειες που ακολουθήθηκαν, και, τέλος, η ποιότητα του τελικού χώρου. Συνέχεια

Advertisements

2η ενδιάμεση παρουσίαση: Δομή του λόγου

Επιπλέον από τα δεδομένα της παράδοσης και τις συμβουλές για μία επιτυχημένη παρουσίαση, θα θέλαμε με την ευκαιρία να σας δώσουμε και μερικές συμβουλές για την οργάνωση του λόγου σας κατά την παρουσίαση: Συνέχεια

2η Ενδιάμεση παρουσίαση: Τρόπος παρουσίασης και συμβουλές για μία επιτυχημένη συνολική εικόνα

Η 2η ενδιάμεση παρουσίαση έχει σαν στόχο να αποκρυσταλλώσει και να μεταφέρει προς το ακροατήριό σας την κεντρική σας στρατηγική για την οργάνωση και την σύνθεση του χώρου, με άλλα λόγια να τεκμηριώσει τις όποιες προγραμματικές και συνθετικές επιλογές πρόκειται να κάνετε σε επίπεδο σχεδιασμού του χώρου.

Επομένως θα πρέπει όχι μόνο να οργανώσετε την σκέψη σας βάσει των σημείων που αναλύσαμε στην προηγούμενη ανάρτηση (βλ. εδώ) αλλά και να χρησιμοποιήσετε οπτικά μέσα που να υποστηρίξουν και να δώσουν διάσταση στις προτάσεις σας! Αυτά είναι: Συνέχεια

Blog στο WordPress.com.