Παρουσίαση ενός Δημοτικού Σχολείου

Μέσα στην τάξη, στα πλαίσια του Αναλυτικού Σταδίου της μελέτηςσας ζητήσαμε  να κάνετε μία συγκριτική μελέτη πάνω στη βιβλιογραφία και να παρουσιάσει ο κάθε σπουδαστής ένα σχολείο (μέσα σε 5-8 λεπτά) με ένα τρόπο που να μπορούμε να απομονώσουμε 3-5 παρατηρήσεις τις οποίες και να κεφαλαιοποιήσουμε για τη δική μας μελέτη. Παρακάτω σας δίνουμε μερικές ιδέες και κατευθύνσεις ως προς τα σημεία που μπορούν να εστιαστούν τα σχόλιά σας:

Συνέχεια

Advertisements

Ανάλυση των δεδομένων της μελέτης

Η ανάλυση των δεδομένων για τον υπό μελέτη χώρο θα γίνει:

α) με επιτόπου επίσκεψη και καταγραφή δεδομένων (φωτογραφίες, σκίτσα, σημειώσεις) στον υπό μελέτη χώρο

β) με συγκριτική μελέτη παραδειγμάτων ανάλογων μελετών από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

Στόχοι του αναλυτικού σταδίου είναι να διαμορφωθεί μία συμπαγής εικόνα των στόχων της μελέτης και να καθοριστούν οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα προχωρήσει το συνθετικό στάδιο προς την πρόταση διαμόρφωσης του χώρου.

Πράγματα που καλούμαστε να διευκρινίσουμε κατά το αναλυτικό στάδιο είναι:

Σχετικά με τον δεδομένο χώρο μελέτης:

  • Η σχέση του χώρου μελέτης με το ευρύτερο περιβάλλον του: χαρακτήρας του άμεσου ευρύτερου περιβάλλοντος και ένταξη του χώρου μελέτης σε αυτόν, πηγές οπτικής, ακουστικής ή άλλης όχλησης, άξονες προσέγγισης, ηλιασμός και σκίαση, κτλ.
  •  Ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του κελύφους: αναλογίες, μορφολογία, δυνητικές προεκτάσεις προς την πρόταση διαμόρφωσης (π.χ. άξονες του χώρου, σημεία ενδιαφέροντος, είσοδοι και φυγές, θέα και σχέση με τον εξωτερικό χώρο).
  •  Η φυσιογνωμία των χρηστών του χώρου: ειδικές προβλέψεις, επιθυμίες και ανάγκες (π.χ. ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα, την κοινωνικοποίηση, την εδαφοκυριαρχία).

Συνέχεια

Blog στο WordPress.com.