2η ενδιάμεση παρουσίαση: Δομή του λόγου

Επιπλέον από τα δεδομένα της παράδοσης και τις συμβουλές για μία επιτυχημένη παρουσίαση, θα θέλαμε με την ευκαιρία να σας δώσουμε και μερικές συμβουλές για την οργάνωση του λόγου σας κατά την παρουσίαση: Συνέχεια

Advertisements

2η Ενδιάμεση παρουσίαση: Τρόπος παρουσίασης και συμβουλές για μία επιτυχημένη συνολική εικόνα

Η 2η ενδιάμεση παρουσίαση έχει σαν στόχο να αποκρυσταλλώσει και να μεταφέρει προς το ακροατήριό σας την κεντρική σας στρατηγική για την οργάνωση και την σύνθεση του χώρου, με άλλα λόγια να τεκμηριώσει τις όποιες προγραμματικές και συνθετικές επιλογές πρόκειται να κάνετε σε επίπεδο σχεδιασμού του χώρου.

Επομένως θα πρέπει όχι μόνο να οργανώσετε την σκέψη σας βάσει των σημείων που αναλύσαμε στην προηγούμενη ανάρτηση (βλ. εδώ) αλλά και να χρησιμοποιήσετε οπτικά μέσα που να υποστηρίξουν και να δώσουν διάσταση στις προτάσεις σας! Αυτά είναι: Συνέχεια

2η Ενδιάμεση παρουσίαση: Κεντρική ιδέα και οργάνωση του χώρου

Εάν η 1η ενδιάμεση παρουσίαση είχε σαν στόχο την αποκρυστάλλωση των κεντρικών στόχων και αξόνων της μελέτης, η 2η ενδιάμεση παρουσίαση αποτελεί την αποκρυστάλλωση των κεντρικών ιδεών, της προγραμματικής οργάνωσης και της αισθητικής διατύπωσης του χώρου!

Επιπλέον, θα δηλωθούν οι τίτλοι των θεωρητικών εργασιών, όπως και η βασική βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί!

Σχετικά με την παρουσίαση των ιδεών, της οργάνωσης και της αισθητικής του χώρου:  Συνέχεια

Ενημέρωση του Blog: Περίγραμμα μαθήματος & Θέμα της άσκησης

Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε και στην αριστερή λίστα, το blog ενημερώθηκε με δύο νέες ενότητες:

        • το περίγραμμα του μαθήματος, το οποίο συμπεριλαμβάνει τα δεδομένα για την θεωρητική άσκηση αλλά και εκτενή βιβλιογραφία και γενικότερες πηγές και εργαλεία για την έρευνά σας.
        • το θέμα της εργαστηριακής άσκησης, συμπεριλαμβανομένου του κτιριολογικού προγράμματος αλλά και των ζητουμένων της τελικής παράδοσης.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις! (μπορείτε να χρησιμοποιείτε και την φόρμα των «Σχολίων» ακριβώς κάτω από το άρθρο αυτό.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.